Huisregels

Huisregels

ALGEMENE REGELS EN VOORSCHRIFTEN VAN DE L’EUROPE AMSTERDAM
Om een geweldig verblijf voor de gasten en een goede werkomgeving voor het personeel te garanderen, vraagt De L’Europe je vriendelijk om onze regels en voorschriften na te leven. Als regels en/of voorschriften onduidelijk zijn of in geval van twijfel heeft het management de bevoegdheid om beslissingen te nemen over alle zaken. Niet-naleving kan leiden tot directe verwijdering van ons terrein zonder enige vorm van restitutie of compensatie.

Volg altijd de instructies van ons personeel op.

Houd rekening met anderen in termen van gedrag en privacy, behandel het personeel en andere gasten met waardigheid en respect. Onder geen beding worden onwettige handelingen en/of respectloos gedrag van welke aard dan ook jegens andere gasten of personeel getolereerd.

Bij het inchecken is een geldig identiteitsbewijs vereist.

De minimumleeftijd voor het reserveren, betalen en verblijven in kamers is 18 jaar. Minderjarigen moeten worden begeleid door een ouder/voogd van minimaal 25 jaar oud. Bezoekers moeten worden geregistreerd bij onze receptie.
Bewaar waardevolle spullen op een verantwoorde manier en maak gebruik van de kluis.

De L’Europe en/of haar eigenaars of personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook.
Het gebruik van open vuur en roken in de kamers is verboden. Bij het niet nakomen hiervan zal Hotel de L’Europe een bedrag van €350 in rekening brengen voor schoonmaakkosten. Het verwijderen van en/of modificeren met branddetectieapparatuur is niet toegestaan. Als je kamer een balkon heeft, is roken alleen buiten toegestaan. Ruim peuken en as op een verantwoorde manier op.

Gepaste kleding is verplicht op alle locaties en bij alle gelegenheden.

Je wordt aansprakelijk gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door jou of anderen in je groep.
Het is niet toegestaan om verboden drugs, stoffen en/of aanverwante producten in ons bezit te hebben, te gebruiken of te verkopen.
Het hotelpersoneel behoudt zich het recht voor om elke gastenkamer op elk gewenst moment te betreden om veiligheidsredenen.
In geval van (vermoedens van) fraude, diefstal of andere wetsovertredingen zal Hotel de L’Europe actief samenwerken met de verantwoordelijke autoriteiten.

Ga voor een uitgebreide gids naar www.khn.nl/uvh-nl.

GESLOTEN TELEVISIECIRCUITS, PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
In het hele gebouw van Hotel de L’Europe wordt CCTV gebruikt voor ieders veiligheid en beveiliging.

Filmen voor ander dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van onze directeur Marketing of Managing Director

Het (stiekem) opnemen van mensen is verboden onder de Nederlandse wet (bijv. art. 139f en g Wetboek van Strafrecht)

Kijk op onze site voor meer informatie over deze onderwerpen:
WWW.HEINEKEN.COM/GLOBAL/NL/PRIVACY-BELEID